ក្រសួងសុខាភិបាល​និង​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​បដិសេធ​ពាក្យ​ចាម​រាម​ពី​គុណភាព​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ថ្នាំ​បង្ការ​ជំងឺ​កញ្ជ្រិល​និង​ស្អូច​កាលពី​ចុងឆ្នាំ​២០១៣

ថ្ងៃ សុក្រ ទី31 មករា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង11:13   ផ្នែក: ព័ត៌មានជាតិទូទៅ    ដោយ:

T-01-31-14-g-full

ភ្នំពេញ ៖ ដោយ​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ការ​លេចឮ​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ដែល​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ភ័ន្តច្រឡំ​និង​ការភ័យខ្លាច​មិន​មាន​ហេតុផល​នៅក្នុង​សហគមន៍​មួយចំនួន​ពី​ប្រភព​និង​គុណភាព​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ប្រកបដោយ ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​បន្ថែម​ថ្នាំ​បង្ការ​ជំងឺ​កញ្ជ្រិល​និង​ស្អូច​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នា​ចុងឆ្នាំ​២០១៣​កន្លង​ទៅ​នោះ​ក្រសួងសុខាភិបាល​និង​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​បាន​សេចក្តី​ប្រកាស​រួម​មួយ​ចុះ​ថ្ងៃទី​២៩​ ខែមករា​ឆ្នាំ​២០១៤​ដោយ​បាន​ធានា​ចំពោះ​គុណភាព​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​កម្មវិធី​ជាតិ​ផ្តល់​ថ្នាំ​បង្ការ​របស់​ក្រសួង​នោះ។

សេចក្តី​ប្រកាស​រួម​មួយ​នោះ​និយាយ​ថា ក្រសួងសុខាភិបាល​រួម​ជាមួយ​អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​និង​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​សូម​ប្រកាស​បញ្ជាក់​ច្បាស់លាស់​ថា​វ៉ាក់សាំង​ទាំងឡាយ​ដែល​ក្រសួងសុខាភិបាល​សម្រេច​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជាតិ​ផ្តល់​ថ្នាំ​បង្ការ​ជាប្រចាំ​រាល់ថ្ងៃ​នៅពេល​យុទ្ធនា​ការដែល​ថ្មីៗ​នេះ​យើង​ផ្តល់​ថ្នាំ​បង្ការ​ជំងឺ​កញ្ជ្រិល​និង​ស្អូច​រួមបញ្ចូល​គ្នា​សុទ្ធតែ​បាន​ផ្គត់ផ្គង់​តាមរយៈ​អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ហើយ​ចេញពី​រោងចក្រ​ដែល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​គុណភាព​ជាមុន​ពី​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក។ ក្រសួងសុខាភិបាល​មិនបាន​ទិញ​ឬ​ទទួល​ពី​ប្រភព​ណា​ផ្សេង​ទៀតឡើយ​ដើម្បី​ធានា​ដល់​ប្រជាជន​នូវ​គុណភាព​វ៉ាក់សាំង​ដ៏​ល្អ​បំផុត។

សេចក្តី​ប្រកាស​រួម​នោះ​និយាយ​ថា ផ្តល់​បង្ការ​ជំងឺ​កញ្ជ្រិល​និង​ស្អូច​គឺ​ការពារ​កុមារ​ទល់នឹង​ជំងឺ​និង​ផលវិបាក​ដល់​អាយុជីវិត​ដែល​បណ្ដាល​មកពី​ជំងឺ​ទាំងនេះ។ ការ​ផ្តល់​ថ្នាំ​បង្ការ​ជា​អន្តរាគមន៍​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត​ដល់​សុខភាព​និង​អាយុជីវិត​កុមារ​កម្ពុជា។

ក្រសួងសុខាភិបាល​សូម​អំពាវនាវ​ដល់​មាតាបិតា​និង​អាណាព្យាបាល​កុមារ​ទាំងអស់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​សូម​ជឿជាក់​ថា ក្រសួងសុខាភិបាល​មាន​ភារកិច្ច​ការពារ​សុខ​ភាព​ប្រជាជន​ទាំងអស់​និង​ជានិច្ចកាល​សូម​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​ដែល​នៅ​ជិត​អ្នក​អំពី​ផលប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទទួល​វ៉ាក់សាំង៕

ឌួង​វិ​រះ​ជ័យ